ฟอร์ซเวย์ >> ประวัติบริษัท
ประวัติบริษัท
แผนที่ เป็นหนึ่งในกลุ่ม บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำตลาดทางด้านผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์มากว่ากึ่งทศวรรษ ด้วยอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามสู่สังคม ดร.ถานันดร์ วัชโรทยางกูร จึงได้ ก่อตั้ง บริษัทฟอร์ซเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 เพื่อประกอบธุรกิจ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์คุณภาพสูง FORCEWAY จากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งได้รับมาตรฐาน ISO 9002, ISO 9001 : 2008 และผ่านการวิจัยค้นคว้าและพัฒนามากว่า 30 ปี โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ FORCEWAY GASOHOL TREATMENT ที่ใช้กับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ซึ่งรวมถึงน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วทั้ง 95 และ 91 ด้วย

เพื่อตอบสนองนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทยที่มุ่งสู่แนวทางพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์และน้ำมันไบโอดีเซล ที่นำมาใช้กับรถยนต์และเครื่องยนต์ต่างๆ ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์คุณภาพสูง FORCEWAY เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยสุดยอดเทคโนโลยีระดับโลกเพื่อสนองตอบต่อผู้ใช้รถยนต์ ที่ใช้น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ และน้ำมันไบโอดีเซลพร้อมนี้ บริษัทฯ ยังขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังตลาดรถจักรยานยนต์และกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ อีกด้วย ผลิตภัณฑ์ FORCEWAY ยังมีส่วนช่วยรักษาสภาพแวดล้อม และมลภาวะในอากาศ ด้วยการ ช่วยลดปริมาณควันพิษในอากาศ ที่เกิดจากการเผาไหม้เครื่องยนต์ที่ขาดประสิทธิภาพ เพราะผลิตภัณฑ์ FORCEWAY มีประสิทธิภาพในการเผาไหม้อย่างหมดจด และ ดีเยี่ยม

• สร้างสรรค์สิ่งดีงามสู่สังคม
• มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์
• ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษารถยนต์อย่างถูกวิธี
• รองรับการพัฒนาการพลังงานทดแทน และพลังงาน ทางเลือกในประเทศไทย โดยเฉพาะแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล


ค่านิยมองค์กร

BEST:

• Be Professional. = รอบรู้, เชี่ยวชาญ
• Effective Communication. = สื่อสารอย่างสร้างสรรค์
• Satisfy Consumer. = มุ่งมั่นบริการ
• Team Works. = ทำงานเป็นทีม

วิสัยทัศน์

To be THE BEST QUALITY COMPANY.
Focus on EXCELLENT SERVICE, PROFESSIONAL PEOPLE and SECURELY FOR VEHICLE.

• สู่ความเป็นองค์กรที่มีคุณภาพสูงสุด
• มุ่งมั่นมอบ บริการที่เป็นเลิศ
• โดย บุคลากรมืออาชีพ
• และเป็น หลักประกันในการบำรุงรักษารถยนต์ สำหรับลูกค้าตลอดไป

 
พันธกิจ

• To BUILD QUALITY into the culture of our organization(คุณภาพ คือ วัฒนธรรมองค์กร)
• To INCREASE BUSINESS GROWTH EACH YEAR to strengthen.(เพิ่มอัตราการเติบโตทางธุรกิจทุกปี เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง
   เป็นองค์กรอันดับหนึ่งด้านผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์)
• TO BE RECOGNIZED AS THE BEST automotive treatment products provider in Thailand and Asian region.
  (เป็นที่ประจักษ์ในฐานะผู้ให้บริการชั้นนำของประเทศไทย และภูมิภาคเอเซีย ด้านผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาเครื่องยนต์


 

หน้าแรก บริษัท ข่าวประชาสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องรถ ผลิตภัณฑ์ ตัวแทนจำหน่าย ติดต่อเรา รับสมัครงาน
บริษัท ฟอร์ซเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
69/37 หมู่ 1 บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทร. 02-961-3727 แฟกซ์ 02-961-3716
Copyright © 2009 Forceway (Thailand) Co.,Ltd. All Rights Reserved.
ISO 9001 : 2000