ฟอร์ซเวย์ >> ผลิตภัณฑ์ >> หมวดบำรุงรักษาเครื่องยนต์ '; break; case '002'; echo '>> หมวดดูแลรักษาภายนอก '; break; case '003'; echo '>> หมวดบำรุงรักษาเครื่องยนต์สำหรับรถมอเตอร์ไซด์ '; break; case 'ef'; echo '>> หมวดบำรุงรักษาเครื่องยนต์ >> Engine Flush '; break; case 'of'; echo '>> หมวดบำรุงรักษาเครื่องยนต์ >> Oil Fortifier'; break; case 'lf'; echo '>> หมวดบำรุงรักษาเครื่องยนต์ >> Lifter Free'; break; case 'gt'; echo '>> หมวดบำรุงรักษาเครื่องยนต์ >> Gasohol Treatment'; break; case 'dp'; echo '>> หมวดบำรุงรักษาเครื่องยนต์ >> Diesel Power Plus '; break; case 'ic'; echo '>> หมวดบำรุงรักษาเครื่องยนต์ >> Cooling System Inhibitor '; break; case 'cw'; echo '>> หมวดดูแลรักษาภายนอก >> FORCEWAY CAR WASH SUPER SHINE '; break; case 'bs'; echo '>> หมวดดูแลรักษาภายนอก >> FORCEWAY BRIGHT AND SHINE '; break; case 'pg'; echo '>> หมวดดูแลรักษาภายนอก >> FORCEWAY POLISH GROSS '; break; case 'wa'; echo '>> หมวดดูแลรักษาภายนอก >> FORCEWAY WAXY (ผลิตภัณฑ์เคลือบเบาะและคอลโซล)'; break; case 'tb'; echo '>> หมวดดูแลรักษาภายนอก >> FORCEWAY TYRE BLACK'; break; case 'mof'; echo '>> หมวดบำรุงรักษาเครื่องยนต์สำหรับรถมอเตอร์ไซด์ >> MOTORCYCLE OIL FORTIFIER'; break; case 'mfb'; echo '>> หมวดบำรุงรักษาเครื่องยนต์สำหรับรถมอเตอร์ไซด์ >> MOTORCYCLE FUEL BOOSTER '; break; case 'mef'; echo '>> หมวดบำรุงรักษาเครื่องยนต์สำหรับรถมอเตอร์ไซด์ >> MOTORCYCLE ENGINE FLUSH '; break; } ?>
??คลิกที่ลิงค์นี้เพื่อตรวจสอบเลขทะเบียนพาณิชย์